/ 2010 /

I'm alive


Ordet Believe sitter just nu på min handled och där kommer den sitta för resten av mitt liv. Platsen och ordet är genomtänkt in i minsta detalj och har en speciell innebörd för mig själv. I hope you like it!

Anything is possible if you just believe.